T-Sql matematiksel fonksiyonlar

Sql matematiksel fonksiyonlar. (ABS, POWER, SQUARE, SQRT,ROUND,RAND)

Ms Sql intersect/except kullanımı

intersect nedir, except nedir, nasıl kullanılır.

SqlServer Edit Top 200 Rows satır sayısını ayarlama

Tablo üzerine sağ tıkladınız ve Edit Top 200 Rows seçimini yaptınız. Fakat ilgilendiğiniz satır ilk 200 kayıt arasında değil, sorunun çözümünü görmek için devamını oku...

Entity Framework nedir?Entity Framework Yaklaşımları

.Net tabanlı projeler geliştirilirken genellikle MsSql Server ya da Access veritabanları kullanılır. Aynı projede farklı veritabanı(FireBird, Oracle, PostgreSQL…) kullanmak istersek Entity Framework ile oluşturulan sorgular, gerekli ayarlamalar yapıldığında kolaylıkla diğer veritabanları için de kullanılabilir.

Resimli Anlatım

Bu makalede MsSql veritabanımızı internet barındırma hizmetlerinden (natro, ihs, isimtescil, goddady...) edindiğimiz alana nasıl yükleyeceğimizi adım adım ve resimlerle anlatacağım.

MSSQL Veri Tabanı Nedir ?

Veritabanı düzenli birçok verilerin toplandığı bir yapıdır. Daha geniş anlamda birbirleri ile bir şekilde ilişkili olan verilerin (tekrarsız olmak şartıyla) birçok amaç dahilinde depolanmasına imkan veren yapılara biz veritabanı diyoruz.