Yoros Kalesi

Karşı tarafta Rumelikavağı üstünde olan diğer kale ile birlikte, boğaz girişini kontrol etmek gayesiyle inşa edilmiştir. Anadolukavağına hakim bir tepenin üstünü kaplayan Yoros Kalesi'nin adına "kutsal yer" anlamına gelen Hieron'dan aldığı söylenirse de Yoros adının doğrudan "dağ" anlamındaki "oros" tan gelmiş olması daha doğrudur.

Yoros kalesi sanıldığı gibi bir Ceneviz yapısı değildir. Kulelerinden birinde görülen tuğladan harflerle yazılmış Grekçe kitabe, buranın Doğu Roma yapısı olduğunu belli eder. 14.yy'ın başlarında, 1305'te kale, Şile Kalesi ile birlikte Türklerin eline geçmiş, ancak fazla bir süre elde tutulamamıştır. 1348'den itibaren de, Karadeniz ticaret yolu hakimiyetine sahip olan Cenevizliler buraya hakim olmuştur, fakat 14.yy'ın sonlarında, Boğaziçi'nin Anadolu yakasına tamamen hakim olan Osmanlılar tarafından tekrar alınmıştır.

Osmanlı Devleti'nin hemen her tarafındaki kıyı kalelerini tamir ettiren ve yenilerini yaptıran II.Bayezit burasını da tamir ettirmiş, içine Yoros Kalesi Mescidi denilen bir ibadet yeri yaptırmış, kale dizdarı Mehmet Ağa da bir hamam inşa ettirmiştir. Ermeni yazar, İnciyan, 18.yy'ın sonları, 19.yy'ın başlarında Yoros Kalesinde 25 evlik bir Türk mahallesi buunduğunu, ayrıca muhafız olarak bir dizdar idaresinde 20 kişilik bir müfrezenin burada kaldığını bildirmektedir. Doğuda batıya, 500m kadar bir uzunluğu olan Yoros Kalesi, Karadeniz'e paralel olarak araziye yerleşmiştir. Kale'nin genişliği 60-130m arasında değişmektedir. Bu da Yoros Kalesi'nin, Boğaz girişini kontrol etmekle görevli olmakla beraber, kara tarafından Anadolu içlerinden gelecek bir tehlikeyi karşılamak üzere düşünüldüğünü göstermektedir.