Json Error during serialization or deserialization using the JSON

Json hatası çözümü, kayıt sayısı artınca alınan hatanın sebebi  MaxJsonLength özelliğinin default değeri 102400 oluşudur.

Web.config dosyanıza aşağıdaki kodu ekleyerek çözebilirsiniz.

<configuration> 
  <system.web.extensions>
    <scripting>
      <webServices>
        <jsonSerialization maxJsonLength="50000000"/>
      </webServices>
    </scripting>
  </system.web.extensions>
</configuration>