Pug.js

Html tag lerinden kurtulup direk yazmaya yarayayan javascript kütüphanesidir.

<html>

<head>

    <h1>Hello World!</h1>

</head>

<body>

    <p>Merhaba</p>

</body>

</html>
 

şeklinde oluşturulan html yapısı sürekli tag aç tag kapat işleminden dolayı vakit kaybettiriyor. Bunun yerine pug.js kullanarak aşağıdaki gibi yazabiliriz;

html

    head

       h1 Hello World!

    body

        p Merhaba

Burada hiyerarşiyi belirleyen space tuşudur, örnek olarak aşağıdaki pug kodu,
div
h2

html çıktısı şu şekilde olacaktır;
<div></div><h2></h2>

div'in içine tanımlamak istersek şu şekilde yazmalıyız;

div
    h2

Pug js'i kullanabilmek için node.js kurulmalı ve ardından kullanılan ide'nin console kısmına aşağıdaki kodu eklemelisiniz;

$ npm install pug


Yorum Yap

Ara
Kategoriler
ASP.NET  (4 )
MSSQL  (6 )
JAVASCRIPT  (9 )
FİNANS  (11 )
C#  (5 )
GEZİ-KÜLTÜR  (3 )
SEO  (2 )
Diğer  (3 )
CSS  (2 )
ANDROID  (2 )