http durum kodları

S.N. Kod ve Açıklama
1 1xx: Bilgi (1xx: Informational)

İsteğin alındığı ve işlemin devam ettiği anlamına gelir.

2 2xx: Başarılı (2xx: Success)

Eylemin başarıyla alındığı, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelir.

3 3xx: Yönlendirme (3xx: Redirection)

Girilen web sayfasının başka bir web sayfasına yönlendirildiği anlamına gelir.

4 4xx: Kullanıcı Hataları (4xx: Client Error)

Web sayfasının hatalı olduğunu bildirir. Kullanıcı tarafından yapılan hatalardır. Olmayan bir web sayfasına girmeye çalışıldığında bu tür hatalar döner.

5 5xx: Server Hataları (5xx: Server Error)

Girilmek istenen web sayfasına sunucu tarafında oluşan bir hata yüzünden girilemediği anlamına gelir.

 

Code Mesaj Anlamı
1xx

Bilgi[değiştir | kaynağı değiştir]

100 Continue Devam
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolü
102 Processing WebDAV : İşlem
2xx

Başarı[değiştir | kaynağı değiştir]

200 OK Tamam
201 Created Oluşturuldu
202 Accepted Onaylandı
203 Non-Authoritative Information Yetersiz Bilgi
204 No Content İçerik Yok
205 Reset Content İçeriği Baştan al
206 Partial Content Kısmi İçerik
207 Multi-Status WebDAV :Çok-Statü
210 Content Different WebDAV :Farklı İçerik
3xx

Yönlendirme[değiştir | kaynağı değiştir]

300 Multiple Choices Çok Seçenek
301 Moved Permanently Kalıcı Taşındı
302 Moved Temporarily Geçici Taşındı
303 See Other Diğerlerine Bak
304 Not Modified Güncellenmedi
305 Use Proxy Proxy Kullan
307 Temporary Redirect Geçici olarak yeniden gönder
4xx İstemci hataları
400 Bad Request Kötü İstek
401 Unauthorized Yetkisiz
402 Payment Required Ödeme Gerekli
403 Forbidden Yasaklandı
404 Not Found Sayfa Bulunamadı
405 Method Not Allowed İzin verilmeyen Metod
406 Not Acceptable Kabul Edilemez
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli  
408 İstek zaman aşamına uğradı  
409 Conflict (Hatlar) Çakıştı,Çakışma
410 Gone Bak
411 Length Required  
412 Precondition Failed  
413 Request Entity Too Large  
414 Request-URI Too Long  
415 Unsupported Media Type Desteklenmeyen medya türü
416 Requested range unsatifiable  
417 Expectation failed  
422 Unprocessable entity WebDAV :
423 Locked WebDAV :
424 Method failure WebDAV :
451 Unavailable For Legal Reasons Yasal nedenlerle gösterilemiyor
5xx

Sunucu hatası[değiştir | kaynağı değiştir]

500 Internal Server Error  
501 Uygulanmamış  
502 Geçersiz Ağ Geçidi  
503 Hizmet Yok  
504 Gateway Timeout  
505 HTTP Version not supported HTTP versiyonu desteklenmiyor
507 Insufficient storage WebDAV :